Jæren Outlet Eclectic
Velkommen til Sirdal Fjellgolf

Utfordrende bane i naturskjønne omgivelser


Øvrige sponsorer

-------------------------------


Vi ønsker velkommen til en sesong med turnering Jæren Outlet Eclectic!

 

«Eclectic» er en turneringsform hvor det gjelder å «sanke» beste score på hvert hull gjennom flere runder. Totalscoren etter flere spilte runder er en score som består av det beste oppnådde resultat på hvert enkelt hull gjennom alle rundene. Det vil bli tatt hensyn til handicap.

 

Turneringen kan hver enkelt spille på valgfri dag og tid sammen med markør, men vi prøver i første omgang med å begrense til hverdager mandag-fredag, og utenom onsdag ettermiddag (klubbturneringen), og til ett spill pr. uke. Først spiller vi frem til fellesferien. Så blir det gjerne en ny runde etterpå.

 

Korrekt utfylt scorekort for hver runde (ikke totalscore), med navn, markør, hcp og dato merkes «Outlet» og legges i greenfeekassen ved ballmaskinen. Det kan spilles både 9 og 18 hull. Ha gjerne et scorekort for egen del hvor forbedringene/nyeste totalscore kan noteres.

 

Turneringen er åpen for medlemmer av Sirdal Fjellgolfklubb og det er en turneringsavgift på 50,- pr. runde Alle som deltar er med i trekningen av utstilt sittegruppe fra Outlet Jæren. Ett levert scorekort er ett lodd. Resultatene (hcp-justert totalscore) blir regnet ut og kunngjort og kanskje vanker det en premie.

 

 

Du gjør som følger:

 

  1. Skriv deg inn i protokollen som vanlig, og spill en runde (9 eller18) sammen med markør.
  2. Legg korrekt utfylt scorekort i greenfeekassen (signert av spiller og markør, påført HCP og dato og merket «Outlet»)
  3. Betal kr. 50,-. Kontant eller VIPPS. I begge tilfelle skal gul lapp utfylles og legges i kassen. Lappen merkes «Outlet»

 


Om du ønsker det så er det ikke noe i veien for også å legge inn runden i GolfBox som en vanlig HCP-tellende runde.Øvrige sponsorer

-------------------------------

Våre hoved- sponsorer

-------------------------------

Sirdal Fjellgolfklubb - Kvæven - 4443 Tjørhom - tlf. 90778462 - e-post: post@sirdalfjellgolf.no - bank: 3132.20.12457


Sirdal Fjellgolfklubb

Kvæven

4443 TJØRHOM


tlf. 90 77 84 62


E-post:

post@sirdalfjellgolf.no