Årsmøte
Velkommen til Sirdal Fjellgolf

Utfordrende bane i naturskjønne omgivelserÅrsmøte 2020 er utsatt

I samsvar med smittevernstiltakene i Sirdal kommune og anbefalinger fra NGF og NIF utsettes årsmøtet i Sirdal Fjellgolfklubb.  Ny innkalling vil bli kunngjort når forholdene tillater det. Foreløpig er frist for avholdelse av årsmøter utsatt til 15. juni.Det blir avholdt årsmøte 2020 xxxxxx


Sted: xxxxxx


          Saksliste:

          1. Godkjenning av de stemmeberettigede

          2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

          3. Velge møteleder, sekretær og 2 pers. til å underskrive protokollen

          4. Behandle klubbens årsmelding for 2019

          5 Behandle klubbens regnskap i revidert stand for 2019

          6. Vedta klubbens budsjett for 2020

          7. Fastsette medlemskontingent

          8. VALG


          Til punkt 7:

          Det foreligger forslag om redusert medlemsavgift for barn og unge.

Sakspapirer ligger nedenfor, bare et klikk unna.


Innkalling og saksliste


Årsmelding 2019


Enkelt regnskap 2019 og budsjettforslag 2020


Valgkomiteens innstilling og revisjonsrapport blir lagt frem på møtet.VEL MØTT


Etter møtet blir det en kort innføring i det nye handicapsystemet, med mulighet for å stille spørsmål.


Double-click here to add your own text.

Våre hoved- sponsorer

-------------------------------

Sirdal Fjellgolfklubb - Kvæven - 4443 Tjørhom - tlf. 90778462 - e-post: post@sirdalfjellgolf.no - bank: 3132.20.12457


Sirdal Fjellgolfklubb

Kvæven

4443 TJØRHOM


tlf. 90 77 84 62


E-post:

post@sirdalfjellgolf.no