Årsmøte
Velkommen til Sirdal Fjellgolf

Utfordrende bane i naturskjønne omgivelserSirdal Fjellgolfklubb

Kvæven

4443 TJØRHOM


tlf. 90 77 84 62


E-post:

post@sirdalfjellgolf.no

Våre hoved- sponsorer

-------------------------------

Øvrige sponsorer

-------------------------------

Årsmøte 2020 


Det ble avholdt årsmøte torsdag 28.mai 2020


Sted: Sinnes Fjellstue, Sinnes i Sirdal


          Saksliste:

          1. Godkjenning av de stemmeberettigede

          2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

          3. Velge møteleder, sekretær og 2 pers. til å underskrive protokollen

          4. Behandle klubbens årsmelding for 2019

          5 Behandle klubbens regnskap i revidert stand for 2019

          6. Vedta klubbens budsjett for 2020

          7. VALG


Sakspapirer ligger nedenfor, bare et klikk unna.


Årsmelding 2019


Enkelt regnskap 2019 og budsjettforslag 2020


Valgkomiteens innstilling og revisjonsrapport ble lagt frem på møtet.


Referat fra åramøtet 2020Sirdal Fjellgolfklubb - Kvæven - 4443 Tjørhom - tlf. 90778462 - e-post: post@sirdalfjellgolf.no - bank: 3132.20.12457

Øvrige sponsorer

-------------------------------