Banens tilstand
Velkommen til Sirdal Fjellgolf

Utfordrende bane i naturskjønne omgivelserBanens tilstand - pr. fredag 29. mai 2020


Banen er åpen

Det er nå grønt og fint. Greenene holdes ennå med litt høyt gress (6mm), men klippes gradvis ned mot normalhøyde (4-5 mm).


Restriksjoner: .

Nytt opparbeidet område på hull1 er GUR med spilleforbud.


Korona-restriksjoner - se under fane <Korona restriksjoner>

Bilde Hull 1 29/5-2020 GV

Våre hoved- sponsorer

-------------------------------

Sirdal Fjellgolfklubb - Kvæven - 4443 Tjørhom - tlf. 90778462 - e-post: post@sirdalfjellgolf.no - bank: 3132.20.12457


Sirdal Fjellgolfklubb

Kvæven

4443 TJØRHOM


tlf. 90 77 84 62


E-post:

post@sirdalfjellgolf.no