Andeler

  Velkommen til Sirdal FjellgolfAndeler


Ordningen med andeler ble i sin tid opprettet for å finansiere bygging av banen. Andeler gir særskilte greenfeee-rettigheter.


Foruten andeler som ble solgt for å finansiere forprosjektet er det solgt tre typer andeler:


  • Bedriftsandeler - selges ikke lenger
  • Personlige andeler - selges ikke lenger
  • Hytteandeler - pt. kr. 8000,-


Andeler i forprosjektet og bedriftandeler segles ikke lenger. Disse gir rett til et antall frispill i året for bedriftens eiere og ansatte, i form av Golfpass som tilsendes. Andelene kan ikke omsettes, og dersom bedriften avvikles går andelene tapt.


Personlige andeler selges heller ikke lenger. Disse andelene gir rett til fritt spill dersom det er betalt den medlemsavgift til klubben som er knyttet til personlig andel. Medlemsavgiften er noe høyere enn normal avgift. Personlige andeler kan omsettes. Kontakt klubben.


Hytteandel gir rett til kjøp av geenfee til redusert pris i form av Golfpass. Hytteandeler kan kjøpes av hytteeier eller av utbygger. I siste tilfelle blir hytteandelen aktivert for hytteeier når hytte blir solgt. Golfpassene kan brukes av alle som disponerer eller er på besøk i hytta.

Hytteandel selges pt. for kr. 8000,-.

Priser for Golfpass knyttet til hytteandel (dagspass):

10 golfpass (frispill): kr. 1.200,-

25 golfpass (frispill): kr. 2.500,-

40 golfpass (frispill): kr. 3.600,-Personlige andeler kan endres til hytteandeler, ikke omvendt.