Styret
Velkommen til Sirdal Fjellgolf

Utfordrende bane i naturskjønne omgivelserSirdal Fjellgolfklubb

Kvæven

4443 TJØRHOM


tlf. 90 77 84 62


E-post:

post@sirdalfjellgolf.no

Våre hoved- sponsorer

-------------------------------

Øvrige sponsorer

-------------------------------


Styret og ansatte i 2020:


Styreleder - Geir Øystein Tjomlid

Nestleder -  Geir Vårdal


Styrerepresentanter - Kjellfrid Helle, Cathrine Tjørhom, Sissel Adsem Haugen, Yngve Bjørn Søyland


Vararepresentanter - Tone Østtveit Kvinen, Aase Tjørhom, Knut Paulsen.


Greenkeeper -  Johnny Vik


Turneringsleder og div. økonomi og adm. - Geir Vårdal


Sirdal Fjellgolfklubb - Kvæven - 4443 Tjørhom - tlf. 90778462 - e-post: post@sirdalfjellgolf.no - bank: 3132.20.12457

Øvrige sponsorer

-------------------------------