Fjellgolfens venner
Velkommen til Sirdal Fjellgolf

Utfordrende bane i naturskjønne omgivelserSirdal Fjellgolfklubb

Kvæven

4443 TJØRHOM


tlf. 90 77 84 62


E-post:

post@sirdalfjellgolf.no

Våre hoved- sponsorer

-------------------------------

Øvrige sponsorer

-------------------------------

Sirdal Fjellgolfklubb - Kvæven - 4443 Tjørhom - tlf. 90778462 - e-post: post@sirdalfjellgolf.no - bank: 3132.20.12457


Fjellgolfens venner


”Fjellgolfens venner” er personer som ser positivt på at Sirdal har en fjellgolfbane og som ønsker at dette tilbudet skal bestå som et viktig og nødvendig supplement til aktivitetstilbudet i Sirdal.


”Fjellgolfens venner” har et oppriktig ønske om at Sirdal Fjellgolf skal holde et høyt nivå på bane, service og miljø.


”Fjellgolfens venner” blir profilert med navnet sitt på skilt på golfbanen, får et klistremerke eller «bagtag», får gratis kaffe hos SFGK, får gratis bruk av treningsbanen for hele familien samt golfbil til halv pris. Hvert år trekkes det en premie blant ”Fjellgolfens venner”.

 

Vi håper du også vil være en ”Fjellgofvenn” og støtte oss med kr. 1000,- pr. år. For ektepar/samboere blir samlet bidrag 1500,-.


Settes inn på kto. 3132.20.12457

Mrk. Ny fjellgolfvenn


Øvrige sponsorer

-------------------------------