Klubben
Velkommen til Sirdal Fjellgolf

Utfordrende bane i naturskjønne omgivelserSirdal Fjellgolfklubb

Kvæven

4443 TJØRHOM


tlf. 90 77 84 62


E-post:

post@sirdalfjellgolf.no

Våre hoved- sponsorer

-------------------------------

Øvrige sponsorer

-------------------------------


Klubben


Sirdal Fjellgolf Klubb ble åpnet 1. september 2007. Vi er foreløpig en liten klubb med ca. 120 medlemmer. Vi ønsker oss flere.


Totalt har vi i dag omlag ett årsverk bestående av greenkeeper og øvrig hjelp på banen. Administrativt driftes klubben på dugnad blant styret og medlemmer, Ideelt sett burde nok klubben engasjert to årsverk!


Vi har mange gode lokale og eksterne bedrifter som hjelper oss, både i forhold til drift gjennom sponsing og profilering, men også direkte støtte til materialer og utstyr slik at vi kan vedlikeholde og til en viss grad forbedre fasilitene rundt klubbhus og baneområde.


Uansett vil vi gjøre vårt beste for at medlemmer og gjester skal få en god opplevelse på golfbanen vår.


Sirdal Fjellgolfklubb - Kvæven - 4443 Tjørhom - tlf. 90778462 - e-post: post@sirdalfjellgolf.no - bank: 3132.20.12457

Øvrige sponsorer

-------------------------------