Medlemskap/Andeler
Velkommen til Sirdal Fjellgolf

Utfordrende bane i naturskjønne omgivelser


Våre hoved- sponsorer

-------------------------------

Sirdal Fjellgolfklubb - Kvæven - 4443 Tjørhom - tlf. 90778462 - e-post: post@sirdalfjellgolf.no - bank: 3132.20.12457

Double-click here to add your own text.


Medlemskap - priser 2019

Voksen - kr. 1.400,-

Ektefelle/samboer - kr. 1.000,-

Junior t.o.m. 19 år- kr. 600,- .

Studenter 20 - 25 år - kr. 800,- .

Greenfeerabatter for ordinært medlemskap - se <Greenfee>


Medlemskap med spillerett (fritt spill):

Hovedmedlem - kr. 3.700,- (3.000,-)

Ektefelle/samboer - kr. 3.300,- (2.600,-)

Junior - kr. 1600,- (900,-)

Studenter - kr. 2300,- (1.600,-)


OBS! Tall i parantes er et godt særlig tilbud for i år. Gjelder ved bestilling før 1. mai.


Medlemskap for eiere av personlig andel (fritt spill):

Voksen - kr. 2.000,-

Ektefelle/samboer - kr. 1.600,-

Junior t.o.m. 19 år -  kr. 800,-

Student 20 - 25 år - kr. 1.000,-


Medlemskap - innmelding

Om du ønsker medlemskap hos oss kan du sende en e-post til: post@sirdalfjellgolf.no , eller ringe 90 77 84 62

Eller bare åpne kontaktskjema Kontakt oss, fyll inn navn og e-post og skriv Medlemskap. Så tar vi kontakt.


Etter hvert trenger vi følgende opplysninger:


  • Fullt navn:
  • Fødselsdato:
  • Adresse:
  • e-post:
  • telefon:
  • ”Grønt kort” eller godkjent VTG-kurs, ja eller nei:
  • Etablert handicap (36 eller lavere)? ja eller nei:
  • I tilfelle Ja ovenfor, hvilket handicap?:
  • Om du er medlem av annen klubb må du oppgi dette og angi hvilken klubb som skal være hjemmeklubb.
  • Vi trenger også å vite om du har ektefelle, samboer eller noen andre på samme adresse som deg som allerede er medlem hos oss.


Lim gjerne kulepunktene inn i en e-post og skriv inn svar.


VELKOMMEN SOM MEDLEM

Sirdal Fjellgolfklubb

Kvæven

4443 TJØRHOM


tlf. 90 77 84 62


E-post:

post@sirdalfjellgolf.no