Styret
Velkommen til Sirdal Fjellgolf

Utfordrende bane i naturskjønne omgivelserStyret og ansatte i 2019


Styreleder - Geir Øystein Tjomlid

Nestleder -  Geir Vårdal


Styrerepresentanter - Tone Østtveit Kvinen, Kjellfrid Helle, Cathrine Tjørhom, Yngve Bjørn Søyland


Vararepresentanter - Finn Roy Bakken, Jan Magne Josdal og Sissel Adsem Haugen.


Greenkeeper -  Johnny Vik


Turneringsleder og div. økonomi og adm. - Geir Vårdal


Våre hoved- sponsorer

-------------------------------

Sirdal Fjellgolfklubb - Kvæven - 4443 Tjørhom - tlf. 90778462 - e-post: post@sirdalfjellgolf.no - bank: 3132.20.12457


Sirdal Fjellgolfklubb

Kvæven

4443 TJØRHOM


tlf. 90 77 84 62


E-post:

post@sirdalfjellgolf.no