Årsmøte
Velkommen til Sirdal Fjellgolf

Utfordrende bane i naturskjønne omgivelserÅrsmøte 2019Det ble avholdt årsmøte torsdag 14. mars kl. 19:00.


Sted:Tjørhom grendehus, klubbrommet. Inngang på baksiden.


Saksliste:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Velge møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive   protokollen

4. Behandle klubbens årsmelding for 2018

5 Behandle klubbens regnskap i revidert stand for 2018

6. Fastsette medlemskontingent

7. Vedta klubbens budsjett for 2019

8. VALG

a) Leder og nestleder

b) 2 styremedlemmer er på valg utenom leder

c) 3 varamedlem

d) 2 revisorer

e) Valgkomite med leder og 2 medlemmerSakspapirer ligger nedenfor, bare et klikk unna.


Saksliste


Årsmelding


Enkelt regnskap


Valgkomiteens innstilling og revisjonsrapport ble lagt frem på møtet.


Referat fra årsmøtet


Revisjonsberetning


---------------------------------------------------------------------------------------


Etter årsmøtet var det en kort innføring i de viktigste endringene i golfreglene og litt om bruk av Golfbox til påmelding på turneringer og registrering av score.


TAKK FOR FREMMØTETVåre hoved- sponsorer

-------------------------------

Sirdal Fjellgolfklubb - Kvæven - 4443 Tjørhom - tlf. 90778462 - e-post: post@sirdalfjellgolf.no - bank: 3132.20.12457


Sirdal Fjellgolfklubb

Kvæven

4443 TJØRHOM


tlf. 90 77 84 62


E-post:

post@sirdalfjellgolf.no