Årsmøte

 

Velkommen til Sirdal Fjellgolf

Utfordrende bane i naturskjønne omgivelser

 

 

Sirdal Fjellgolfklubb

Kvæven

4443 TJØRHOM

 

tlf. 90 77 84 62

 

E-post:

post@sirdalfjellgolf.no

Sirdal Fjellgolfklubb - Kvæven - 4443 Tjørhom - tlf. 90778462 - e-post: post@sirdalfjellgolf.no - bank: 3132.20.12457

Våre hoved- sponsorer

-------------------------------

 

Årsmøte 2018

Årsmøte

Det ble avholdt årsmøte onsdag 28. februar kl. 18:00, Kvæven Infosenter.

 

Saksliste:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Velge møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen

4. Behandle klubbens årsmelding for 2017

5 Behandle klubbens regnskap i revidert stand for 2017

6. Vedta klubbens budsjett for 2018

 

7. VALG

a) Leder

b) Nestleder

c) 2 styremedlemmer

d) 1 varamedlem

e) 2 revisorer

f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer

 

Fullstendig resultatet av valget: Se under fane Styret .

 

Sakspapirer ligger nedenfor.

 

 

<Årsberetning>

<Resultatregnskap>

<Balanse>

<Forenklet regnskap og budsjett>

<Protokoll>