Banens tilstand


Banens tilstand - pr.fredag 7. juni 2019


Banen er åpen på ordinære greener. Fairwayer er  bra. Utslagssteder er i likhet med greenene resådd, men kan brukes. Unngå prøveslag på selve utslagsstedet.


På grunn av det kalde været går spiringen på greenene saktere enn vi håpet, og det er forsatt partier med dårlig gressvekst. 

Det henstilles til alle å ikke oppholde seg på greenen lenger enn nødvendig,og at alle nedslagsmerker reparerest med nøysomhet.


Restriksjoner: Ingen spesielle, men unngå unødig ferdsel på greenene.


Resåing

Resåing av greenene er gjort med spesialmaskin. Foruten ordinær såing med hardfør gressort er det sådd med en hurtigspirende gressort for å sikre rask spiring og vekst. Men det kalde været har dessverre medført at det likevel tar tid.


Sirdal Fjellgolfklubb - Kvæven - 4443 Tjørhom - tlf. 90778462 - e-post: post@sirdalfjellgolf.no - bank: 3132.20.12457

Våre hoved- sponsorer

-------------------------------


Velkommen til Sirdal Fjellgolf

Utfordrende bane i naturskjønne omgivelserSirdal Fjellgolfklubb

Kvæven

4443 TJØRHOM


tlf. 90 77 84 62


E-post:

post@sirdalfjellgolf.no